Indlæg af

LITTERATUR OG KLOKKEFRØ

Litteratur og natur Jeg tror ikke, der findes en litterær tekst uden natur. Der vil altid være en plante, en blomst, et træ, et blad, et dyr, en fugl, en fisk, en sommerfugl, en mark, en eng, et hav, en flod, en bakke, et bjerg, en himmel, en sky, en stjerne, en sol, en måne […]

Lidt om Louise Glück

(Tre supermagter 4) Tre timer efter at navnet på årets nobelpristager i litteratur var offentliggjort, stod der 23 personer på venteliste til den ene af Louise Glücks bøger på Hovedbiblioteket i Krystalgade og 18 til den anden. Biblioteket havde kun de to. Boghandlere og Antikvariater havde ingen. Men på Det Kongelige Bibliotek, som har dem […]

Okay 

 («Tre supermagter» 4)   Sten Kaalø: Okay (2020) Bogens titel er Okay, og otte af digtene har overskriften «Okay». Hvorfor og hvordan bliver verden okay i Sten Kaaløs univers?   Religiøst okay Hvad er religionens rolle i dette okay? Sten Kaalø er præst; derfor spørger jeg. Svaret er «zeugma», det mest gennemgående litterære greb i […]

Unmoved mover

(Tre supermagter” 3) Det hele kan være opstået gennem naturprocesser. Ingenting er i så fald blevet skabt. Det er udviklet eller har været der hele tiden. Aristoteles’ naturfilosofi, Darwins udviklingslære og Big Bang er blandt de teorier, der peger i den retning. Naturen ligger underst i den bibelske skabelsesberetning; den bidrager ikke aktivt til universets […]

Omvendt

(”Tre supermagter” 2)   Eksistentielt   Det kan også forholde sig omvendt.   Så er det ikke Gud der har skabt mennesket, men mennesket der har skabt Gud.   De to muligheder udelukker gensidigt hinanden.   Valget mellem den er eksistentielt.   Det lader jeg her ligge.   Min interesse som litteraturforsker er et andet […]

Bliv lys

(”Tre supermagter” 1) Min blog i efteråret vil handle om styrkeforholdet mellem de tre ”supermagter”: Gud, menneske og natur. Jeg diskuterer emnet gennem udvalgte tekster. Der er på ingen måde tale om andet end enkelte nedslag i et gigantisk tema. Bloggen vil udkomme to gange om måneden. I den første blog undersøger jeg tre gammeltestamentlige […]

Rico

Det var noget af en rejse at komme til undervisningslokalet. Det lå på fjerde sal i det naturvidenskabelige fakultets hovedbygning. Skandinavisk Institut havde ikke egne lokaler. Elevatoren gik kun til tredje sal; derfra skulle man ad en trappe midt inde på etagen. I gangene stod kæmpestore køleskabe med forsøgsdyr. På lågerne hang dødningehoveder, lyn og […]

The masque of blackness

”That in their black the perfect’st beauty grows”   Sjældent er jeg blevet så overrasket, som da jeg for nogle år siden for første gang læste The Masque of Blackness. Stykket er ganske kort, men komplekst. Forskningen omkring det er enorm. Men man kan læse, så meget man vil, lige gådefuldt er det.   Sceneriet […]

Corona Anni

Benedices coronae anni benignitatis tuae (Salme 64, 12, Vulgata). Du kroner året med dine gode gaver (Salme 65, 12 Bibeloversættelse 1992).   Der er en corona, som er ældre og påvirker os alle sammen langt dybere end den virus, der for øjeblikket plager verden. Det er corona anni, som det hed, dengang de lærde talte […]

I al sin glans

  I al sin Glands nu straaler Solen, Livs-Lyset over Naadestolen, Nu kom vor Pindselilje-Tid, Nu har vi Sommer skiær og blid, Nu spaaer os meer end Englerøst I Jesu Navn en gylden Høst!     I Sommer-Nattens korte Svale Slaaer høit Fredskovens Nattergale, Saa alt hvad Herren kalder sit Maa slumre sødt og vaagne […]