Listen er kun ført fra 1988. De anførte forelæsninger på Københavns Universitet falder uden for mit sædvanlige arbejde der. Foredrag på biblioteker og højskoler og i foreninger m.m. er også anført


”Women in Denmark”

 • American Scandinavian Foundation, Berkeley, 21. februar 1988.

”What’s the Difference?”

 • University of California, Berkeley, 24. marts 1988.

”At læse moderne lyrik”

 • Lyrikcafé, Ålborg Studenterhus, 12. oktober 1993.

”Middelalderens billedsprog”

 • Oplæg ved Sandbjergseminar om ”Det litterære billedsprog” 21. april 1996.

”Om ordene og kirken”

 • Danmarks Radio 5. maj 1996, samtale med Mogens Hansen  i anledning af Studentermenighedens salmekoncert.

”H.C. Andersens ”Skyggen” i europæisk perspektiv”

 • Højskolen H96, juli 1996.

”Litteraturhistorie”

 • Rusintroduktion, Københavns Universitet 28. august 1996.

”Bibelen som litteratur”

 • 24. oktober 1996, Hyltebjeg Kirke, Ålekistevej 91, 2720 Vanløse.

”Litteraturvidenskab i dag – Nordiske perspektiver”

 • Louise Vinge-symposium, Lunds Universitet 23. november 1996.

”Danskfagets historie i videnskabsteoretisk perspektiv”

 • 11. december 1996, Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

”Of course – Literary History is Possible”

 • Department of Scandinavian Studies, London Universitet, 15. januar 1997.

”The Rosary”

 • Department of Scandinavian Studies, London Universitet, januar 1997.

”Fortid og fremtid. Danskfagets historie i videnskabsteoretisk perspektiv”

 • 11. december 1996. Bidrag til forelæsningsrækken om ”Humanistisk videnskabsteori”, Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

”Bibelen som litteratur”

 • Vanløse Kirke, 24. oktober 1996.

”Balladernes flerstemmighed”

 • Bidrag til seminaret ”Balladen und Stimmen”, Zürich Universitet 29. 31. marts 2001.

”Litterær energi. Om litteraturhistoriegenren”

 • Studenterkredsen 20. september 2002.

”Hvor gik Nora hen?”

 • Paneldiskussion, Det Kongelige Bibliotek, 22. november 2002. Arrangør Jytte Hilden.

”Det moderne gennembruds kvinder”

 • Konference-bidrag, Diamanten, Det Kongelige Bibliotek, 22. november 2002.

”Exit repræsentation”

 • Georg Brandes Skolen, Københavns Universitet, 29. november 2002.

”Merete Barker: De fire elementer i nordisk lys”

 • Indvielse af maleri, Nordisk Filologi, Københavns Universitet 20. februar 2003.

”Dansk litteraturforskning lige nu”

 • Blixensalen, Det Kongelige Bibliotek, 29. januar 2004.

”Jørgen Knudsens Georg Brandes Bog”

 • Oplæg ved debatmøde, Københavns Universitet 23. april 2004.

”Identitet”

 • Foredrag på H05, Kerteminde Højskole, juli 2005.

”Nådestolen”

 • Forelæsning ved seminar for Nanna Damsholt, Københavns Universitet, 16. september 2005.

”Inclusion and Exclusion in Nordic Literary History”

 • Berlin 24. februar 2006.

”Nordisk litteratur”

 • Norge, 24.-24. marts 2006.

”Kanon og litteraturhistorie”

 • Odense Universitet 3. april 2006.

”Negotiating the Other. Strategies of Exclusion and Inclusion in the Writing of Scandinavian          Literary History”

 • Zürich Universitet, 20. april 2006.

”Jeg anklager ingen. Anne Boleyn”

 • Digitalt festskrift til Elisabeth Møller Jensen, 31. december 2006.

”Reformationsforskning. Litteraturhistorie”

 • Oplæg ved seminar, arrangeret af Nordisk Netværk for Reformationsforskning, Københavns Universitet 12. oktober 2006.

”Skandinavisk middelalder”

 • Forelæsning ved Jørgen Bruhns litteraturhold, Københavns Universitet 2. oktober 2006.

”Körkarlen Selma Lagerlöf og Victor Sjöström”

 • Zonta III, København 30. oktober 2007.

”Utopier”

 • Willy Dähnhardts lørdags-seminar, Det Kongelige Bibliotek 2008.

”Georg Brandes’ billeder. Intermediale perspektiver”

 • Afskedsforelæsning, Københavns Universitet, 2. februar 2009.

”Utopier i litteratur og malerkunst”

 • Udenrigsministeriet 29. september 2009. Arrangør Michael Bendix.

”Sven Møller Kristensens litterære teori og metode”

 • Oplæg ved ”Symposium om humanisten og litteraturforskeren Sven Møller Kristensen – 100 år”, Roskilde Universitet 12.-13. november 2009.

”Hurtig , glad og ubetinget. De krav, man stillede til børn dengang”

 • Sammen med Inge Hammerich, Søren Højmark og Karen Thisted. Foredrag på H10, Ry Højskole , 26. juli 2010.

”Davids Salmer”

 • Bispebjerg Hospital 17. september 2010. Arrangør Willy Dähnhardt.

”Fra forfald til blomstring. Senmiddelalderen som periode”

 • 11. oktober 2010, Middelaldercentret, Københavns Universitet, arrangør Christian Troelsgaard.

”Kunstnernes Maria Magdalena”

 • AC, 24. januar 2011.

”Sanselig senmiddelalder”

 • Sankt Ansgars Menighedssal, 1. februar 2011.

”Det moderne gennembruds kvinder”

 • Zonta III, København 22. februar 2011.

”Før og efter – Johannes Jørgensens lyrik før og efter, han blev katolik”

 • Gentofte Hovedbibliotek, 14. september 2011.

”Dødedansen og dødskulturen i tekst og billeder”

 • Århus Universitet 1. oktober 2012, Seminarrækken ”Sanselighed, hellighed, kropslighed i kulturhistorisk perspektiv” ved Hans Henrik Lohfert Jørgensen.

”Reformation Narratives”

 • Zürich Universitet, 22. november 2012.

”Roser i litteraturen”

 • DR, P1, optaget 23. januar 2013, Interviewer Louise Witt Hansen.

”Refleksioner over litteraturhistorie-genren”

 • Københavns Universitet 12. februar 2013.

”Dekonstruktion”

 • Samtale med Marianne Stidsen i hendes seminarrække ”Moderne litteratur og litteraturteori”, Københavns Universitet, 7. december 2013.

”Refleksioner over litteraturhistorie-genren”

 • Københavns Universitet 12. februar 2013.

”Kjerlighedens Gjerninger. At læse Søren Kierkegaard”

 • H13, Vallekilde Højskole 22. juli 2013.

”Det moderne gennembruds kvinder”

 • Arrangementet ”Feminine Roser” Allerød 7. maj 2014. Arrangør Tanja Cederholm.

”Helga Johansen”

 • Informations morgenmøde 18. april 2015. Sammen med Hans Otto Jørgensen og Erik Skyum Nielsen.

”Herrens tjenerinde. Litterært set”

 • Afslutnings-seminar: ”Visioner for dansk reformationsforskning”, Syddansk Universitet 20. maj 2015.

”Valfrid Palmgren Munch-Petersen”

 • Bidrag til et Festsymposium, Københavns Universitet 20. april  2016. Arrangør Bente Rosenbeck.

”Kvindebevægelse og litteratur”

 • Bidrag til temaet Litteratur som bevægelse, Informtions morgenmøde, 15. september 2016.

”Reformationen i litterært perspektiv”

 • Kulturhuset Indre By, 1. marts 2017. Arrangør Linda Langemark.

”Reformationens litteratur”

 • Københavns Universitet 6. marts 2017. Arrangør Henrik Blicher.

”Var Luther digter”

 • Oplæg i sektionen ”Reformationens digtning, dramatik og skrivekunst”, ledet af Anne- Marie Mai, Reformationsjubilæet, Århus Universitet 20-21. maj 2017.

”Var Luther digter?”

 • Keynote-forelæsning, Universitetet i Kiel, 21.-22. september 2017. Arrangør Klaus Böldl.

”Trosskiftets nedslag i reformationstidens danske litteratur”

 • Niels Steensens Gymnasium 4. november 2017, Seminarrækken ”Katolske vinkler på reformationen”.

”Reformationens litteratur i Danmark”

 • Davids Kirke, 9. november 2017. Arrangør Anne-Mette Gravgaard.

Takketale ved modtagelsen af Selskabets Pris, Det Danske Akademi

 • Rungstedlund 24. november 2017.

”Den litterære Luther”

 • Zonta 25. september 2018. Arrangør Kirsten Theissen.

”Festtale for Georg Brandes”

 • 3. november 2021, Georg Brandes Selskabet, Det Kongelige Bibliotek.
© Copyright - Pil Dahlerup