CURRICULUM VITAE

Personligt

Født i Kerteminde 2.2.1939. Datter af cand. theol. Erik Dahlerup (1909-2002) og cand. mag. Elin Appel (1913-1980). Søster til Ulla Dahlerup (f. 1942) og Drude Dahlerup (f. 1945). Gift 1963 med cand. polit. Stefan Balslev (1933-2015); ægteskabet opløst 1973. Børn: Cecilie Dahlerup (1963-1978), Signe Dahlerup (f. 1967), Torsten Balslev (f. 1969).

Fagligt

1957: Nysproglig student med udmærkelse, Birkerød Statsskole.

1962: Københavns Universitets Guldmedalje for afhandlingen Det kunstneriske symbol i Paul la Cours teori og praksis.

1965: Mag. Art. i Almindelig og sammenlignende litteratur ved Københavns Universitet.

1966: Pædagogikum i dansk og oldtidskundskab ved Christianhavns Gymnasium.

1966: Undervisningsassistent ved Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

1966-1968: Kandidatstipendiat s. st.

1969: Adjunkt s. st.

1970-1995: Litteraturanmelder ved dagbladet Information.

1973: Lektor ved Institut for Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

1979-1980: Sammen med forfatteren Inger Christensen redaktør af tidsskriftet Chancen, Gyldendal.

1982-1988: Medlem af Nordisk Ministerråds Nabolandslitteraturkomité.

1984: 2. marts, dr. phil. på disputatsen Det moderne gennembruds kvinder.

1984: Tildelt Georg Brandes Prisen for 1983.

1984: Tildelt ALT for damernes kvindepris.

1984-1992: Medlem af litteraturkritikernes lav.

1987-1988: Gæstelærer ved Department of Scandinavian, University of California, Berkeley.

1988-1993: Medlem af Statens Humanistiske Forskningsråd; 1991-1993 tillige medlem af Forretningsudvalget.

1989: Udnævnt til docent ved Nordisk Filologi, Københavns Universitet.

1992: Medlem af SHF’s evalueringskomite af Lettisk Forskning (panel for sprog- og litteraturforskning).

1995- 1997: Medlem af bestyrelsen for Selskab for Nordisk Filologi.

1997: Januar, gæstelærer ved Department of Scandinavian Studies, University College London.

2002-2009: Leder af Georg Brandes Skolen, en international Ph.D. skole for skandinavisk litteratur, kunst og filologi, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

2004: Medlem af evalueringsudvalget i regi af Norges Forskningsråd til evaluering af norsk litteratur- og sprogforskning.

2006: Gæstelærer ved Deutsches Seminar, Universität Zürich, i alt 29 timer.

2006: Medlem af Det Kgl. Norske Videnskabers Selskab, Trondheim.

2009: 2. februar 2009 afskedsforelæsning på Københavns Universitet.

2009: December 2009: domicilerings-aftale med Det Kongelige Bibliotek, København.

2010: Tildelt livsvarig kunstnerydelse af Statens Kunstfond.

© Copyright - Pil Dahlerup