Indlæg af

Litteratursproget

Man kan skelne mellem hverdagssprog og litteratursprog. Hverdagssproget er karakteristisk ved entydighed (denotation); ordene bruges i den betydning, de har i ordbøger og leksika. En ”rose” er en plante. Hverdagssproget kan have forskellig sværhedsgrad, men det bruges allevegne: i dagligdags samtaler, i skolebøger, i avisledere, i madopskrifter og i videnskabelige artikler. Hverdagssprogets meddelelser skal kunne […]

Definition på litteratur

Hvad er litteratur? Alle ved, hvad litteratur er, men ingen kan definere det. Jeg vil bruge bloggen her til at reflektere over begrebet. Her kommer min foreløbige definition:   “Litteratur er den kunst, der laves af ord”.   Jeg vil sidenhen følge op med nogle tanker over, hvad det er, digterne gør med ordene, når de […]